TESTER OG SERTIFIKAT

Generelle tester og sertifikater er utferdiget av institutter og myndigheter som tester CONTROLL produktene. Conseal AS utfører i tillegg prosjektspesifikke tester for å kunne anslå effekt og forventet resultat på et bestemt underlag. Kontakt oss på egil@conseal.no og etterspør ønsket rapport eller for mer informasjon om produktspesifikke tester.

Sertifisert produksjonskontroll i følge Europeiske Rådsdirektivets SYSTEM 2+. Produksjonskontrollen er en forutsetning for at CE-merkede produkter skal inneholde Systemet 2+ og dermed kunne få tillatelse til å bli anvendt på bygninger, infrastruktur og konstruksjoner innen EU av ”betydelig” verdi. Certifikat (ENG).

Direktekontakt med drikkevann.
Folkehelseinstituttet i Norge utfører toxikologiske utredninger av materialer som kommer i kontakt med drikkevann. ”Folkehelseinstituttet gjennomførte en helsemessig utredning av Betongtett og fant at det ikke fantes noen toxikologiske problem ved å anvende produktet, Betongtett i kontakt med drikkevann.” Rapporten kan tilsendes ved anmodning.

Til bruk i kjernekraftverk.
Betongtett/Innerseal har blitt testet og godkjent av Vattenfall i klasse GREEN-2, hvilket innebærer at produktet kan brukes overalt i kjernekraftverket og at overskudd skal samles opp. Betongtett/Innerseal inngår i et prosjekt som har gått over flere år i Forsmark i Sverige for å beskytte og forlenge livslengden av betongen i WetWell (reatorkammerene) og kjølekanalene.

EN 1504-2 System 2+, produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Produkter for beskyttelse av betongoverflater.
Betongtett og Betontett Pluss, klarer kravene for impregnering med meget god margin og er CE-merket i følge system 2+. CE-merking er et lovkrav i hele EU for produkter som har til formål å beskytte betong. (impregnering, hydrofobering og overflatebesyttelse). System 2+ er et absolutt krav til produkter som skal brukes konstruksjoner. Prestandardeklarasjoner kan lastes ned for hvert produkt under rubrikken DOKUMENTASJON.

Sintef – vanninntrengning
”Referansebetongen som ble benyttet under prøvene, er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære og er svært åpen. Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.»
«Den i utgangspunktet dårlige betongen, oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.»

Anbefales/aksepteres: Betongtett, Betongtett Pluss og Topseal.
SundaHus Miljødata utfører helse- og miljøbedømninger av byggevarer for svenske bygg- og eiendomsektor ved nybygg, ombygginger samt drift. Blant kundene finnes private eiendomsselskaper, kommunale og statlige eiendomsselskaper, kommuner, konsulenter og entreprenører. Bedømningsskalaen er fra A til D og B er akseptert hvilket er tilfelle med alle nevnte produkter.

EN ISO 12873-2: 2005 (EU-standard)
Controll Betongtett har blitt laboratorietestet og godkjent for direktekontakt med drikkevann ut til 70 grader. Rapporten kan sendes på oppfordring.

Fuktbeskyttelse av Tegl
Tekniske Universitet i München har gjennomført prøver med vannopptak i tegl. En kombinasjonsbehandling med Betongtett og Topseal reduserte absorpsjonsevnen i tegl med 20ggr. Rapporten sendes på oppfordring.

Analyse av miljøfarlig innhold: 0% VOC
Tyske ECO- institutt utfører kjemiske analyser av ferdige produkter og søker etter kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige organiske stoffer. Resultatene av undersøkelser på alle Betongtett produkter, er helt uten anmerkninger. Rapporten er på tysk og kan sendes på forespørsel.

Forsterkning og betongrehabilitering
Imasalab har testet PH i gammel utvasket betong og påvist at Betongtett øker PH verdien i betongen signifikant fra 8,8 til 10, 1. Denne økningen innebærer at rehabilitering istedenfor å rive, kan være et godt alternativ. Testen viser også at forebyggende vedlikehold med Betongtett ikke bare er viktig, men også meget lønnsomt.

Anbefalinger: Betongtett, Betongtett Pluss og Topseal
Byggevarebedømningen har samlet de største svenske eiendomsselskapene og blitt enig om en standard og ett system. Til sammen stiller de krav på og tar ansvar for en holdbar, miljøvennlig bebyggelse, her og nå, og for fremtidens generasjoner.

Direktekontakt med drikkevann
Norske Miljøetater forsikrer at bruken av Betongtett for tetting av betongskader i vannforsynningssystemer, som trykkbassenger og rør, ikke medfører noen kvalitets- eller helsemessige forringelse av vannkvaliteten. Rapporten kan sendes på forespørsel.

Nordtest NT-Build 492 /Life-365 – Beregnet livslengde for kloridutsatt armert betong
Betongtett har blitt testet for beskyttelse mot klorider i følge nordisk NT-Build 492. Verdiene tas deretter inn som parametre i den internasjonale programvaren Life-365 som beregner betongkonstruksjoners levetid. Resultatet viser at en Betongtett behandling gir armert betong 3 ganger lengre levetid. Rapporten kan sendes på forespørsel.

Kjemikalresistens / syretest DIN 11622 for biogass og silo
På verdens største biogassmarked har den tyske staten, forsikringsselskapene og finansierende banker satt høye krav til kjemikalieresitens i biogassiloer. Produkter som skal beskytte betongen, må gjennomgå et testregime i følge DIN 11622-2 der behandlet betong utsettes for en høy konsentrasjon av smørsyre, eddiksyre og melkesyre i tre måneder. Betongtett klarte testen uten anmerkninger. Original dokumentasjon er på tysk, men vi har oversatt den til svensk, engelsk og spansk. Rapporten kan sendes på forespørsel.

TESTER OG SERTIFIKAT

Generelle tester og sertifikater er utferdiget av institutter og myndigheter som tester CONTROLL produktene. Conseal AS utfører i tillegg prosjektspesifikke tester for å kunne anslå effekt og forventet resultat på et bestemt underlag. Kontakt oss på egil@conseal.no og etterspør ønsket rapport eller for mer informasjon om produktspesifikke tester.

Sertifisert produksjonskontroll i følge Europeiske Rådsdirektivets SYSTEM 2+. Produksjonskontrollen er en forutsetning for at CE-merkede produkter skal inneholde Systemet 2+ og dermed kunne få tillatelse til å bli anvendt på bygninger, infrastruktur og konstruksjoner innen EU av ”betydelig” verdi. Certifikat (ENG).

Til bruk i kjernekraftverk.
Betongtett/Innerseal har blitt testet og godkjent av Vattenfall i klasse GREEN-2, hvilket innebærer at produktet kan brukes overalt i kjernekraftverket og at overskudd skal samles opp. Betongtett/Innerseal inngår i et prosjekt som har gått over flere år i Forsmark i Sverige for å beskytte og forlenge livslengden av betongen i WetWell (reatorkammerene) og kjølekanalene.

Direktekontakt med drikkevann.
Folkehelseinstituttet i Norge utfører toxikologiske utredninger av materialer som kommer i kontakt med drikkevann. ”Folkehelseinstituttet gjennomførte en helsemessig utredning av Betongtett og fant at det ikke fantes noen toxikologiske problem ved å anvende produktet, Betongtett i kontakt med drikkevann.” Rapporten kan tilsendes ved anmodning.

EN 1504-2 System 2+, produkter og system for beskyttelse og reparasjon – Produkter for beskyttelse av betongoverflater.
Betongtett og Betontett Pluss, klarer kravene for impregnering med meget god margin og er CE-merket i følge system 2+. CE-merking er et lovkrav i hele EU for produkter som har til formål å beskytte betong. (impregnering, hydrofobering og overflatebesyttelse). System 2+ er et absolutt krav til produkter som skal brukes konstruksjoner. Prestandardeklarasjoner kan lastes ned for hvert produkt under rubrikken DOKUMENTASJON.

Anbefales/aksepteres: Betongtett, Betongtett Pluss og Topseal.
SundaHus Miljødata utfører helse- og miljøbedømninger av byggevarer for svenske bygg- og eiendomsektor ved nybygg, ombygginger samt drift. Blant kundene finnes private eiendomsselskaper, kommunale og statlige eiendomsselskaper, kommuner, konsulenter og entreprenører. Bedømningsskalaen er fra A til D og B er akseptert hvilket er tilfelle med alle nevnte produkter.

Sintef – vanninntrengning
”Referansebetongen som ble benyttet under prøvene, er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære og er svært åpen. Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.»
«Den i utgangspunktet dårlige betongen, oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.»

EN ISO 12873-2: 2005 (EU-standard)
Controll Betongtett har blitt laboratorietestet og godkjent for direktekontakt med drikkevann ut til 70 grader. Rapporten kan sendes på oppfordring.

Analyse av miljøfarlig innhold: 0% VOC
Tyske ECO- institutt utfører kjemiske analyser av ferdige produkter og søker etter kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige organiske stoffer. Resultatene av undersøkelser på alle Betongtett produkter, er helt uten anmerkninger. Rapporten er på tysk og kan sendes på forespørsel.

Fuktbeskyttelse av Tegl
Tekniske Universitet i München har gjennomført prøver med vannopptak i tegl. En kombinasjonsbehandling med Betongtett og Topseal reduserte absorpsjonsevnen i tegl med 20ggr. Rapporten sendes på oppfordring.

Forsterkning og betongrehabilitering
Imasalab har testet PH i gammel utvasket betong og påvist at Betongtett øker PH verdien i betongen signifikant fra 8,8 til 10, 1. Denne økningen innebærer at rehabilitering istedenfor å rive, kan være et godt alternativ. Testen viser også at forebyggende vedlikehold med Betongtett ikke bare er viktig, men også meget lønnsomt.

Direktekontakt med drikkevann
Norske Miljøetater forsikrer at bruken av Betongtett for tetting av betongskader i vannforsynningssystemer, som trykkbassenger og rør, ikke medfører noen kvalitets- eller helsemessige forringelse av vannkvaliteten. Rapporten kan sendes på forespørsel.

Anbefalinger: Betongtett, Betongtett Pluss og Topseal
Byggevarebedømningen har samlet de største svenske eiendomsselskapene og blitt enig om en standard og ett system. Til sammen stiller de krav på og tar ansvar for en holdbar, miljøvennlig bebyggelse, her og nå, og for fremtidens generasjoner.

Nordtest NT-Build 492 /Life-365 – Beregnet livslengde for kloridutsatt armert betong
Betongtett har blitt testet for beskyttelse mot klorider i følge nordisk NT-Build 492. Verdiene tas deretter inn som parametre i den internasjonale programvaren Life-365 som beregner betongkonstruksjoners levetid. Resultatet viser at en Betongtett behandling gir armert betong 3 ganger lengre levetid. Rapporten kan sendes på forespørsel.

Kjemikalresistens / syretest DIN 11622 for biogass og silo
På verdens største biogassmarked har den tyske staten, forsikringsselskapene og finansierende banker satt høye krav til kjemikalieresitens i biogassiloer. Produkter som skal beskytte betongen, må gjennomgå et testregime i følge DIN 11622-2 der behandlet betong utsettes for en høy konsentrasjon av smørsyre, eddiksyre og melkesyre i tre måneder. Betongtett klarte testen uten anmerkninger. Original dokumentasjon er på tysk, men vi har oversatt den til svensk, engelsk og spansk. Rapporten kan sendes på forespørsel.