VANN

Inntrengning av vann er betongens verste fiende. Vann transporterer skadelige stoffer som klor, svovel og andre syrer inn i betongen. Disse løser opp betongens bindemiddel, senker betongens PH som forårsaker armeringskorrosjon. Betongen forvitrer langsomt og trykkfastheten reduseres. Controll Betongtett tilfører betongen høyere pH (11.5), som bygger opp igjen og forsterker bindemiddelet. I tillegg krystalliserer silikatene i Betongtett i betongens porer og stopper vanninntrengningen. Beskyttelsen er diffisjonsåpen slik at fukten som står i betongen kan få utløp og fordampe.

ARMERINGSRUST

Kulldioksid (CO2) som finnes i luften, reagerer med kalk og vann som omdannes til Kalsiumkarbonat (karbonisering). PH verdien senkes i denne prosessen og betongen brytes ned. En ”frisk” standardbetong har en PH-verdi på 12 – 13. Hvis PH verdien synker under 9,5 dannes korrosjonsangrep på armeringen som begynner å svelle og hvorpå betongen sprekker og svekkes.
Controll Betongtett stopper vanninntrengning, hindrer PH-senkning og armeringsrust.

FROST

Når ferskvann fryser i betongen, ekspanderer den med inntil 9% og det oppstår kraftige spenninger. I kombinasjon med svekkelsen risikerer betongen å sprekke. Verre blir det når vannet flere ganger fryser og smelter i løpet av vinteren. Når salter tilføres (for eksempel fra sjøvann eller veisalt) øker ekspansjonsvolumet ved frost med mer enn 15%. Resultatet blir en eskalerende skadeprosess med sprekker og avskalling.
Controll Betongtett hindrer inntrengning av vann og skadeprosessen opphører.

SALT- OG KALKUTFELLINGER

Hvite flekker på betongoverflaten er et tydelig tegn på en pågående utvaskningsprosess forårsaket av vann. Vannet løser opp salter og kalk inne i betongen som transporteres i betongens kapillære system til overflaten. Når vannet fordamper blir salt- og kalk igjen på overflaten.
Controll Betongtett binder effektivt opp kalken (sementen) i betongen, stenger betongens kapillærsystem mot vann og stopper utvaskningsprosessen.

ALKALI-SILIKA REAKASJONER (ASR)

ASR skjer ved at alkalieaktiv ballast kommer i kontakt med alkalier som finnes i sementpastaens porer og danner en viskøs gele. Geleen ekspanderer da den absorberer vann som fører til at betongen sprekker. Da problemet i utgangspunktet skyldes at man har benyttet feil ballast (reaktiv bergart), finnes det ingen definitiv løsning på problemet, men gjennom å impregnere med Controll Betongtett hindres vanninntrengning og skadeprosessen utsettes betydelig.

TETTE BELEGG OG FARGER

For å hindre inntrengning av vann og skadelige væsker, brukes ofte diffisjonstette membranbelegg som for eksempel bitumen og epoxi. Om det finnes risiko for at det finnes tilførsel av fukt på undersiden av belegget, er risikoen stor for delaminering og gasbobler oppstår. Skades det tette belegget ved slag eller slitasje, trenger vann og skadelige væsker inn som deretter ikke kan ventileres ut. Det blivende høye fuktinnholdet i betongen bidrar da til en skult eskalerende skadeprosess.
Controll Betongtett skaper en diffisjonsåpen og integrert beskyttelse i betongen som er stenger for tilførsel av fukt og er meget motstandsdyktig mot slag og slitasje. Overflaten kan dessuten inspiseres og muliggjør lokale reparasjoner med minimalt forarbeid.

SUR NEDBØR

Luftbærende forurensninger er en av de største årsakene til nedbrytning av betong. Svoveldioksyd (SO2), vann og syre danner svovelsyre. Svovelsyren reagerer med kalken i betongen og omdannes til Kalsiumsulfat som skaper en tynn membran på betongens overflate. Under denne membranen pågår en nedbrytningsprosess der sementen forvitrer og pulveriseres.
Controll Betongtett danner både en dyptgående syreresistent beskyttelse og hindrer alle typer væsker å trenge inn i betongen.

VANN

Inntrengning av vann er betongens verste fiende. Vann transporterer skadelige stoffer som klor, svovel og andre syrer inn i betongen. Disse løser opp betongens bindemiddel, senker betongens PH som forårsaker armeringskorrosjon. Betongen forvitrer langsomt og trykkfastheten reduseres. Controll Betongtett tilfører betongen høyere pH (11.5), som bygger opp igjen og forsterker bindemiddelet. I tillegg krystalliserer silikatene i Betongtett i betongens porer og stopper vanninntrengningen. Beskyttelsen er diffisjonsåpen slik at fukten som står i betongen kan få utløp og fordampe.

ARMERINGSRUST

Kulldioksid (CO2) som finnes i luften, reagerer med kalk og vann som omdannes til Kalsiumkarbonat (karbonisering). PH verdien senkes i denne prosessen og betongen brytes ned. En ”frisk” standardbetong har en PH-verdi på 12 – 13. Hvis PH verdien synker under 9,5 dannes korrosjonsangrep på armeringen som begynner å svelle og hvorpå betongen sprekker og svekkes.
Controll Betongtett stopper vanninntrengning, hindrer PH-senkning og armeringsrust.

FROST

Når ferskvann fryser i betongen, ekspanderer den med inntil 9% og det oppstår kraftige spenninger. I kombinasjon med svekkelsen risikerer betongen å sprekke. Verre blir det når vannet flere ganger fryser og smelter i løpet av vinteren. Når salter tilføres (for eksempel fra sjøvann eller veisalt) øker ekspansjonsvolumet ved frost med mer enn 15%. Resultatet blir en eskalerende skadeprosess med sprekker og avskalling.
Controll Betongtett hindrer inntrengning av vann og skadeprosessen opphører.

SALT- OG KALKUTFELLINGER

Hvite flekker på betongoverflaten er et tydelig tegn på en pågående utvaskningsprosess forårsaket av vann. Vannet løser opp salter og kalk inne i betongen som transporteres i betongens kapillære system til overflaten. Når vannet fordamper blir salt- og kalk igjen på overflaten.
Controll Betongtett binder effektivt opp kalken (sementen) i betongen, stenger betongens kapillærsystem mot vann og stopper utvaskningsprosessen.

ALKALI-SILIKA REAKASJONER (ASR)

ASR skjer ved at alkalieaktiv ballast kommer i kontakt med alkalier som finnes i sementpastaens porer og danner en viskøs gele. Geleen ekspanderer da den absorberer vann som fører til at betongen sprekker. Da problemet i utgangspunktet skyldes at man har benyttet feil ballast (reaktiv bergart), finnes det ingen definitiv løsning på problemet, men gjennom å impregnere med Controll Betongtett hindres vanninntrengning og skadeprosessen utsettes betydelig.

TETTE BELEGG OG FARGER

For å hindre inntrengning av vann og skadelige væsker, brukes ofte diffisjonstette membranbelegg som for eksempel bitumen og epoxi. Om det finnes risiko for at det finnes tilførsel av fukt på undersiden av belegget, er risikoen stor for delaminering og gasbobler oppstår. Skades det tette belegget ved slag eller slitasje, trenger vann og skadelige væsker inn som deretter ikke kan ventileres ut. Det blivende høye fuktinnholdet i betongen bidrar da til en skult eskalerende skadeprosess.
Controll Betongtett skaper en diffisjonsåpen og integrert beskyttelse i betongen som er stenger for tilførsel av fukt og er meget motstandsdyktig mot slag og slitasje. Overflaten kan dessuten inspiseres og muliggjør lokale reparasjoner med minimalt forarbeid.

SUR NEDBØR

Luftbærende forurensninger er en av de største årsakene til nedbrytning av betong. Svoveldioksyd (SO2), vann og syre danner svovelsyre. Svovelsyren reagerer med kalken i betongen og omdannes til Kalsiumsulfat som skaper en tynn membran på betongens overflate. Under denne membranen pågår en nedbrytningsprosess der sementen forvitrer og pulveriseres.
Controll Betongtett danner både en dyptgående syreresistent beskyttelse og hindrer alle typer væsker å trenge inn i betongen.