SERGELFONTENEN, STOCKHOLM

Under et spesialbygd og oppvarmet telt ble det støpt en ny fugefri fontenebunn på 1400m2 med innfarget grønn betong. Om vinteren står fontenen uten vann og er følgelig ekstra utsatt for frostskader.

Etter svært strenge krav og påfølgende testing ble betongen beskyttet med Betongett.