FRÖLUNDA SVØMMEHALL

Både basseng og tilstøtende gulv hadde lekket klorvann så lenge at armeringen var begynt å ruste, og skadene var så fremtredende at man fryktet en fremtidig kollaps.

Sprekker og sår ble utbedret og deretter ble alle flater grundig behandlet med Betongtett. To dager etter forsvant drypping i kjelleren, og all annen lekkasje var også opphørt.