EVAKUERINGSKULVERT, STOCKHOLM

Grunnvann trengte inn gjennom betong av vekslende kvalitet. Det har tidvis stått meterhøyt vann i kulverten og det vokste til og med alger i lysarmaturene (!).

Kulverten ble tømt og grundig rengjort og armering- og betongskader reparert. Gulv, vegger og tak ble deretter dypimpregnert med Betongtett, og kulverten er i dag tørr.