BIOGASS, TYSKLAND

I Tyskland har biogassproduksjon har ekstra prioritet som kilde til fornybar energi. Man har også besluttet å fase ut atomkraftverk og kull, og det bygges derfor betongsiloer i stor skala.

For å hindre armeringsskader trenger betongenbeskyttelse mot den syreholdige biomassen. Kravene til funksjon er strenge og tetteevne, varighet og styrke er vektlagt.

Dette har resultert i sertifisering av Betongtett etter testprosedyre beskrevet i DIN 11622-2, utført ved TÜV Rheinland.

Mer enn 500 000 m2 betongsilo er behandlet med Betongtett og Betongtett Pluss.