AVLØPSVANN I BERGEN

Det krever store dimensjoner for å rense avløpsvann fra 300 000 personer.  Første avdeling som står ferdig er Ytre Sandviken renseanlegg, deretter er det tre anlegg til som står for tur.

Å bygge store renseanlegg i fjell er skreddersøm fra A til Å. Det er krevende, og det er et teamarbeid av dimensjoner som både Bergen kommune og engasjerte rådgivere, entreprenører og leverandører har bidratt med.

Fjordene og sjøen rundt Bergen blir enda renere nå når renseanleggene nå er bygget ut og oppgradert. Anlegget har nå sekundærrensing, noe som innebærer at 75 prosent av det organiske stoffet i avløpsvannet blir fjernet.

Mer enn 25 000 m2 betong i kontakt med avløpsvann er behandlet med Betongtett.