HVORFOR ER IKKE BETONG TETT?

Betong består i hovedsak av sement, grus/singel, sand, vann og luft. Under herdeprosessen fordamper vannet og etterlater seg spor som fører til at det inne i betongen dannes ett sammenhengende og finmasket nettverk av små kanaler og hulganger – et såkalt sammenhengende kapilærsystem. Dette skyldes at vann henger sammen med vann. En ferdigherdet standardbetong vil kunne inneholde vel 20% luft.
Jo høyere andel vann i betongblandingen (måles i VST, vannsement-tall), desto mer luft som gir mer porøs og sugende betong.

HVORDAN OPPSTÅR SPREKKER I BETONG?

Sprekkdannelse skjer i all betong, men i ulik grad og omfang. Den plastiske krympingen antas og komme av to vanntransporter som skjer samtidige. Dels vanntransport fra betongens indre deler til overflaten, og dels ved fordampning på overflaten. Når fordampningen på overflaten overstiger vanntransporten fra betongens indre deler, tørker overflaten ut og risken for sprekkdannelser øker. I noen tilfeller er resultatet synlig for det blotte øye. I andre tilfeller må en ta mikroskopet til hjelp. Hvis en sprayer en fin dusj med vann over betongoverflaten, så bruker mikrosprekkene fremkomme tydelig under herdingen.
Når betong utsettes for vann eller andre væsker, suges dette inn i mikrosprekker / riss og sprekker i betongen ved kapilærkraften. Jo smalere kapilærer – desto sterkere kapilærkraft. Transporten skjer både horisontalt og vertikalt langt inn i konstruksjonen.

HVORDAN VIRKER BETONGTETT?

Controll Betongtett er superfiltrert og trenger dypt inn i kapilærstrukturen av mikrosprekker og porer. En reaksjon med salter og mineraler oppstår og en meget sterk forbindelse av kalsiumsilikat-hydrat dannes. Resultatet blir en krystallstruktur som stopper transporten av vann, men som slipper gjennom vanndamp og som gjør at betongen forblir diffusjonsåpen. Ved at krystalliseringen, tettingen og beskyttelsen skjer dypt ned i betongen, er det betydelig mindre sjanse for at tettingen og beskyttelsen skades av ytre fysisk og mekanisk påvirkning.

HVORFOR ER IKKE BETONG TETT?

Betong består i hovedsak av sement, grus/singel, sand, vann og luft. Under herdeprosessen fordamper vannet og etterlater seg spor som fører til at det inne i betongen dannes ett sammenhengende og finmasket nettverk av små kanaler og hulganger – et såkalt sammenhengende kapilærsystem. Dette skyldes at vann henger sammen med vann. En ferdigherdet standardbetong vil kunne inneholde vel 20% luft.
Jo høyere andel vann i betongblandingen (måles i VST, vannsement-tall), desto mer luft som gir mer porøs og sugende betong.

HVORDAN OPPSTÅR SPREKKER I BETONG?

Sprekkdannelse skjer i all betong, men i ulik grad og omfang. Den plastiske krympingen antas og komme av to vanntransporter som skjer samtidige. Dels vanntransport fra betongens indre deler til overflaten, og dels ved fordampning på overflaten. Når fordampningen på overflaten overstiger vanntransporten fra betongens indre deler, tørker overflaten ut og risken for sprekkdannelser øker. I noen tilfeller er resultatet synlig for det blotte øye. I andre tilfeller må en ta mikroskopet til hjelp. Hvis en sprayer en fin dusj med vann over betongoverflaten, så bruker mikrosprekkene fremkomme tydelig under herdingen.
Når betong utsettes for vann eller andre væsker, suges dette inn i mikrosprekker / riss og sprekker i betongen ved kapilærkraften. Jo smalere kapilærer – desto sterkere kapilærkraft. Transporten skjer både horisontalt og vertikalt langt inn i konstruksjonen.

HVORDAN VIRKER BETONGTETT?

Controll Betongtett er superfiltrert og trenger dypt inn i kapilærstrukturen av mikrosprekker og porer. En reaksjon med salter og mineraler oppstår og en meget sterk forbindelse av kalsiumsilikat-hydrat dannes. Resultatet blir en krystallstruktur som stopper transporten av vann, men som slipper gjennom vanndamp og som gjør at betongen forblir diffusjonsåpen. Ved at krystalliseringen, tettingen og beskyttelsen skjer dypt ned i betongen, er det betydelig mindre sjanse for at tettingen og beskyttelsen skades av ytre fysisk og mekanisk påvirkning.